นพ.กิตติพล นราตรีกุล

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เชี่ยงชาญด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 17:00-20:00 น.