นพ.ภาสวัต ศุภนิมิตรเจริญพร

โสต ศอ นาสิกแพทย์

เวลาตรวจ

วันอังคาร เวลา 17:00-19:00 น.

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.