นพ.จักรพันธ์ พรหมโสภา

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 17:00-19:00 น.