นพ.สุเมธพันธ์ แสงจันทร์

โสต ศอ นาสิกแพทย์

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.