พญ.พิมพิกา ขออันติมานนท์

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

เวลาตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-20:00 น.