ทพญ.ศุภนิจ นราประเสริฐกุล

ทันตแพทย์

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-16:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-16:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-16:00 น.

วันจันทร์ เวลา 09:00-16:00 น.