นพ.ศิริชัย พรหมอินทร์

ศัลยแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 07:30-15:30 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-15:30 น.

วันพุธ เวลา 09:00-20:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-15:30 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 13:00-16:00 น.