นพ.ศิริชัย พรหมอินทร์

ศัลยแพทย์

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 13:00-16:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 07:30-17:00 น.

วันพุธ เวลา 07:30-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:30-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 07:30-17:00 น.