นพ.ศักดิ์วุฒิ จิตซื่อ

ศัลยแพทย์

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์ เวลา 07:30-15:30 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:30-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 07:30-15:30 น.

วันจันทร์ เวลา 08:30-17:00 น.