นพ.ดรุณ สนทราพรพล

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-16:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-16:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-16:00 น.

วันจันทร์ เวลา 09:00-16:00 น.

วันเสาร์ เวลา 12:00-15:00 น.