นพ.คณิต วิชาชัย

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 09:00-18:00 น.