นพ.เอกราช ธนนิมิตร

รังสีแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 08:30-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:30-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:30-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.