พญ.เปรมกมล อินไชยา

เวชปฎิบัติทั่วไป,เวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันเสาร์ เวลา 08:00-12:00 น.