นพ.คณธร นุชเจริญ

กุมารแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-20:00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-13:00 น.