นพ.อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ

อายุรแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 07:30-15:30 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-15:30 น.

วันพุธ เวลา 09:00-15:30 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-15:30 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-15:30 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-13:00 น.