รศ.นพ.อุดม ชมชาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.


ประวัติ