พญ.อรวรรณ ฟองแก้ว

รังสีแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 12:00-20:00 น.

วันอังคาร เวลา 12:00-20:00 น.

วันพุธ เวลา 12:00-20:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 12:00-20:00 น.

วันศุกร์ เวลา 12:00-20:00 น.