นพ.สุรัตน์ โรจน์พิบูลสถิตย์

อายุรแพทย์

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 09:00-17:00 น.