นพ.วิจิตร ตั้งสินมั่นคง

สูติ-นรีแพทย์

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 09:00-16:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-12:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-16:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.