นพ.สมชัย ลิ่มสุวรรณ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 09:00-15:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-15:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-15:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-15:00 น.

วันจันทร์ เวลา 09:00-15:00 น.