พญ.ศลิษา ประเสริฐสิริพงศ์

เวชปฎิบัติทั่วไป,เวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 10:00-19:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 19:00-06:30 น.

วันพุธ เวลา 19:00-06:30 น.

วันอังคาร เวลา 19:00-06:30 น.

วันจันทร์ เวลา 19:00-06:30 น.