นพ.สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์

อายุรแพทย์โรคไต

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-16:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-16:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-16:00 น.

วันจันทร์ เวลา 08:00-16:00 น.