นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 16:00-19:00 น.