นพ.นพพร พลทองวิจิตร

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 11:00-13:00 น.