นพ.วรวงษ์ เสตสุบรรณ

อายุรแพทย์

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-17:00 น.

วันจันทร์ เวลา 08:00-17:00 น.