นพ.พินิต เชษฐานุกุล

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 17:00-19:00 น.