นพ.กันต์ บัวบาน

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 17:00-19:00 น.