พญ.ณัฐวรรณ วิถีรุ่งโรจน์

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.