พญ.คมทราย สุวรรณโณ

อายุรแพทย์โรคเลือด

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 17:00-19:00 น.