นพ.สาธิต คลังสิน

สูติ-นรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผ่าตัดผ่านกล้อง

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.