นพ.ธิติ อัจจิมากุล

สูติ-นรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผ่าตัดผ่านกล้อง

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.