รศ.พญ.หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ

สูติ-นรีแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.