พญ.เพ็ญวดี อาวะภาค

สูติ-นรีแพทย์

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 17:00-19:00 น.

วันอังคาร เวลา 17:00-19:00 น.