พญ.จิตารัตน์ รัตนสุภา

สูติ-นรีแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.