สาระสุขภาพ Healthy

ถ้าคุณเคยสัมผัสแล้วคิดว่า...คุณติดบุรี่หรือไม่

คุณติดบุหรี่หรือไม่ สถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ประชากรโลกเสียชีวิตจากบุหรี่ 1 คน ในทุกๆ 6 วินาที ถือว่าบุหรี่เป็นพิษร้ายที่น่ากลัวและไม่น่าจับต้อง เพราะเป็นภัยต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคร้าย โดยเฉพาะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง ถ้าคุณเคยสัมผัสแล้วคิดว่า...คุณติดบุหรี่หรือไม่ ลองตอบคำถามเพื่อประเมินตนเอง ตามความเป็นจริง

อ่านต่อ

โรคฝีดาษลิงติดจากสัตว์สู่คนได้

กรมควบคุมโรค #เผยโรคฝีดาษลิงติดจากสัตว์สู่คนได้ แม้มีโอกาสติดน้อยแต่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมแนะวิธีการป้องกัน เริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเอง คือ 1) หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2) หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 3) หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าไปในป่า 4) ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการ คัดกรองโรค 5) กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

โรคไข้มาลาเรีย ชนิดโนวไซ (Plasmodium knowlesi)

โรคไข้มาลาเรีย ชนิดโนวไซ ( Plasmodium knowlesi) เป็นโรคติดต่อจากลิงสู่คน โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ จากการกัดลิงที่มีเชื้อมาลาเรีย แล้วมากัดคน

อ่านต่อ

คลอดปลอดภัยที่ราษฎร์ยินดี

การตั้งครรภ์นอกจากทำให้คุณแม่รู้สึกดีใจแล้ว ยังอาจทำให้รู้สึกวิตกกังวลถึงสุขภาพของตัวเองและลูกในครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้น

อ่านต่อ

ฉีดวัคซีนโควิด พร้อมกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว

ฉีดวัคซีนโควิด พร้อมกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดพร้อมกันได้แล้ว

อ่านต่อ