โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

เชื้อไวรัสฝีดาษลิง ติดจากสัตว์สู่คนได้

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:25


สถานการณ์โรคฝีดาษวานร + ผู้ป่วยยืนยันในไทย 1 ราย

ไทยเราเพิ่งมีรายงานเคสแรก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 แต่ไม่ควรประมาท เพราะอาจมีติดเชื้อแฝงอยู่ในชุมชนได้

เชื้อไวรัสฝีดาษลิงเป็นเชื้อที่มีโปรตีนหุ้ม ซึ่งสามารถถูกทำลายได้ด้วยแอลกอฮอล์ ดังนั้น เราจึงควรหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่

โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อต้องเฝ้าระวัง ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งแพร่โรคได้จากการสัมผัสโดยตรงกับผื่น ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนองจากผู้ป่วย จึงขอให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ไม่ประมาท 

ไม่ตื่นตระหนก 

ล้างมือสวมหน้ากากอนามัยข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข