โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

โรคไข้เลือดออก

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15:37


โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue Virus)โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกแม้จะไม่รุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้

อาการของผู้ที่ติดเชื้อไข้เลือดออก

- ไข้สูง (นาน 2-7 วัน)

- ปวดตัว ปวดกล้ามเนื้อ

- ปวดกระบอกตา

- ตัวแดง ตาแดง

- คลื่นไส้ อาเจียน

- เบื่ออาหาร

- อาจพบจ้ำเลือดตามผิวหนัง

 

หากพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์ทันที

ห้ามซื้อยารับประทานเองเด็ดขาด *

เราสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้โดยระวังอย่าให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

โดยเฉพาะภาชนะที่มีน้ำขัง