โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

คลอดปลอดภัยที่ราษฎร์ยินดี

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:37


การตั้งครรภ์นอกจากทำให้คุณแม่รู้สึกดีใจแล้ว ยังอาจทำให้รู้สึกวิตกกังวลถึงสุขภาพของตัวเองและลูกในครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้น

 " แผนกห้องคลอดเเละเด็กอ่อน

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ตระหนักถึงความวิตกกังวลนี้เป็นอย่างดี เราจึงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกในครรภ์เป็นลำดับแรก ด้วยการวางแนวทางปฏิบัติในการดูแลคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และวางแผนคลอดในช่วงนี้อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยมาตรฐานกรมควบคุมโรค

แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสให้กับคุณแม่ที่มาฝากครรภ์และคลอดบุตรอย่างเข้มข้น อาทิ

-  ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้แก่คุณแม่ทุกรายก่อนคลอด

-  งดเยี่ยมและอนุญาตผู้ติดตามคุณแม่ 1 ท่าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

-  ห้องคลอดและห้องผ่าตัด ที่ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดเชื้อ

-  บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนสวมชุดป้องกันและหน้ากากอนามัยระหว่างการทำคลอด และการผ่าตัด

-  บุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เช่น สูติแพทย์และพยาบาลที่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

มาโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีสบายใจดี

ปรแกรมคลอด "สบายกระเป๋า" 

ราคาเริ่มต้นที่ 16,000 บาท