โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital

โรคไข้มาลาเรีย ชนิดโนวไซ (Plasmodium knowlesi)

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:53


อันตรายต้องระวัง
โรคไข้มาลาเรีย ชนิดโนวไซ ( Plasmodium knowlesi)
เป็นโรคติดต่อจากลิงสู่คน โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ
จากการกัดลิงที่มีเชื้อมาลาเรีย แล้วมากัดคน


 ชนิดลิงที่เป็นสัตว์รังโรค
- ลิงเสน
- ลิงกัง
- ลิงแสม
- ลิงวอก
- ลิงอ้ายเงี้ยะ

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียชนิดนี้ มากถึง 70 ราย

เมื่อออกจากป่า แล้วมีอาการ
- ไข้สูง
- ปวดศีรษะ
- หนาวสั่น
- เหงื่อออกมาก
รีบไปพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย และแจ้งประวัติการเข้าป่า เพื่อการรักษาอย่างรวดเร็ว

ที่มา : กรมควบคุมโรค