โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)

จำหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566


รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป) ราคา 6,300 บาท

สั่งซื้อเลย 


กลับไปเลือกโปรแกรม

โปรแกรมตรวจอื่นๆ
โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 เข็ม
โปรแกรมคลอดสบายกระเป๋า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
วัคซีนโรคงูสวัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก 2 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม
โปรแกรมตรวจ COVID-19
ตรวจสุขภาพปอด สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID
แพ็คเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย LONG COVID
โปรแกรมอุ่นใจ Pro 1
โปรแกรมอุ่นใจ Pro 2
โปรแกรมอุ่นใจ Pro 3
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 1 เข็ม )
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ( 2 เข็ม )
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม ( Digital Mammogram with Ultrasound Breast )
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "ลูกรัก"
กายภาพบำบัดรักษา ท่อน้ำนมอุดตัน (Ultrasound Therapy)
วัคซีนHPV ชนิด ( 4 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)
โปรแกรมตรวจ DUO Check
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Family Happy Day