โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 EP2

จำหน่าย 1 มิถุนายน- 31 ธันวาคม 2564


รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 EP2 ราคา 2,480 บาท

สั่งซื้อเลย 

 


กลับไปเลือกโปรแกรม

โปรแกรมตรวจอื่นๆ
โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (สำหรับเด็ก)
โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โปรแกรมคลอดสบายกระเป๋า
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
วัคซีนโรคงูสวัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Half Year Sale 2021
วัคซีนปอดอักเสบ (Prevnar13)Half Year Sale 2021
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก 2 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ถูกใจวัยเก๋า Half Year Sale 2021
Home Health Care ราษฎร์ยินดีดูแลคุณถึงบ้าน Half Year Sale 2021
บริการ กายภาพบำบัด