โปรแกรมตรวจ COVID-19

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 1. ตรวจ ATK สำหรับนักเรียน ราคา 150 บาท 1. ด้วยวิธี ATK ราคา 300 บาท 2. ด้วยวิธี RT-PCR ราคา 2,500 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมใบรับรองเเพทย์)


รายละเอียด

.

 

 


กลับไปเลือกโปรแกรม

โปรแกรมตรวจอื่นๆ
โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (สำหรับเด็ก)
โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โปรแกรมคลอดสบายกระเป๋า
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
วัคซีนโรคงูสวัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก 2 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม
Home Health Care ราษฎร์ยินดีดูแลคุณถึงบ้าน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+
ตรวจสุขภาพปอด สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID
แพ็คเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย LONG COVID
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Young (ยัง) ห่วงใย 999 บาท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( Thin prep )
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV + อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
ตรวจมะเร็งเต้านม ( Digital Mammogram with Breast Ultrasound )