โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID

หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว เช็คสักนิดว่าร่างกายกลับมาปกติหรือยัง?


รายละเอียด


กลับไปเลือกโปรแกรม

โปรแกรมตรวจอื่นๆ
โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (สำหรับเด็ก)
โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โปรแกรมคลอดสบายกระเป๋า
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
วัคซีนโรคงูสวัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก 2 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม
Home Health Care ราษฎร์ยินดีดูแลคุณถึงบ้าน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+
โปรแกรมตรวจ COVID-19
ตรวจสุขภาพปอด สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19
แพ็คเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย LONG COVID
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Young (ยัง) ห่วงใย 999 บาท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( Thin prep )
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV + อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
ตรวจมะเร็งเต้านม ( Digital Mammogram with Breast Ultrasound )