แพ็คเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย LONG COVID

แพ็คเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย LONG COVID ราคา 1,800 บาท ( 3 ครั้ง/แพ็คเกจ ) จากราคาปกติ 2,100 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565


รายละเอียด


กลับไปเลือกโปรแกรม

โปรแกรมตรวจอื่นๆ
โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (สำหรับเด็ก)
โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โปรแกรมคลอดสบายกระเป๋า
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
วัคซีนโรคงูสวัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก 2 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม
Home Health Care ราษฎร์ยินดีดูแลคุณถึงบ้าน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3 HALF YEAR SALE 2022
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+ HALF YEAR SALE 2022
โปรแกรมตรวจ COVID-19
ตรวจสุขภาพปอด สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID