โปรแกรมตรวจสุขภาพ Young (ยัง) ห่วงใย 999 บาท

สิงหานี้ ชวนคุณ... "บอกรักแม่" ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Young (ยัง) ห่วงใย


รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Young (ยัง) ห่วงใย 999 บาท ราคา 999 บาท

สั่งซื้อเลย 


กลับไปเลือกโปรแกรม

โปรแกรมตรวจอื่นๆ
โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี
โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (สำหรับเด็ก)
โปรแกรม คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Beginning (อายุต่ำกว่า30 ปี )
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โปรแกรมคลอดสบายกระเป๋า
โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Working (อายุ 30-40 ปี)
วัคซีนโรคงูสวัด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (อายุ 40-50 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady First หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gentleman (ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) 1 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับเด็ก 2 เข็ม
วัคซีนHPV ชนิด( 9 สายพันธุ์) สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม
Home Health Care ราษฎร์ยินดีดูแลคุณถึงบ้าน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 #EP3
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 PLUS+
โปรแกรมตรวจ COVID-19
ตรวจสุขภาพปอด สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LONG COVID
แพ็คเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย LONG COVID
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( Thin prep )
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + หาเชื้อ HPV + อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
ตรวจมะเร็งเต้านม ( Digital Mammogram with Breast Ultrasound )