บริการของเรา
เพื่อความสะดวกสบายของท่าน

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการนำส่งผู้ป่วยได้ด้วยรถพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยอุบัติเหตุ พร้อมแพทย์ พยาบาล ซึ่งคอยบริการดูแลผู้ป่วยระหว่างเดินทางอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร. 074-200-201

Home Healthcare

Home Healthcare เพราะเราแคร์ ต้องดูแลคุณถึงบ้าน

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลมีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเป็นแห่งแรกในภาคใต้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

หากได้รับการบำบัดแต่เนิ่น ๆ โอกาสฟื้นความสามารถให้กลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จะมีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือได้รับแต่ล่าช้า

ศูนย์รักษ์สุขภาพ

ให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กร,ตรวจสุขภาพประกันชีวิต,ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา,ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ เป็นต้นCopyright © 2015 Rajyindee Hospital. All right reserved.