1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน             ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน ให้การรักษาพยาบาลภาวะอุบัติเหตุทั่วไป อาทิเช่น การรักษาผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, ไฟดูด,หกล้ม, สัตว์กัดต่อย, ตกจากที่สูง, ดื่มกินสารพิษภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม อาทิเช่น การรักษาผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ, ลำไส้อุดตันภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม อาทิเช่น การรักษาผู้ป่วยเกิดภาวะช๊อค, หัวใจขาดเลือด, ชัก, หอบ, สมองขาดเลือด ภาวะฉุกเฉินในเด็ก อาทิเช่น การชักจากไข้สูง, อาเจียน, ท้องเสีย รวมถึงให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยหมู่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขาที่พร้อมให้การดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉินได้ 24 ชั่วโมงอาทิเช่น  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินทีม พยาบาลจบหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EmergencyNurse Practitioner) การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและการบาดเจ็บ(Trauma)มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยได้รับการส่งต่อและดูแลโดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
 

 


Copyright © 2015 Rajyindee Hospital. All right reserved.