ห้องเดี่ยวปรับอากาศ ห้อง 622 ชั้น 6 Ward ลูกรัก
Copyright © 2015 Rajyindee Hospital. All right reserved.