โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.วรดร สกลพรวศิน

(ว.49171)

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชาย

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยกรรมยูโรวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น.

  • พฤหัสบดี เวลา 08:00-12:00 น.

  • เสาร์ เวลา 08:00-11:00 น.