โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

ฝ่ายการตลาด | 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13:55

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  
โดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
กล่าวเปิดกิจกรรม

📍  " Basic Life Support & AED + First Aid "
การช่วยชีวิตเบื้องต้น( CPR ) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า( AED )และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ให้กับ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และสามารถให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ผ่านวิกฤตไปได้ก่อนที่ ทีมกู้ชีพ,กู้ภัย และ รถพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ


⛑️วิทยากร…
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี